Η εταιρία Κέντρο Λογοθεραπείας Σαββαΐδου Αικατερίνη (η «εταιρία»), με έδρα Στρυμώνος 1, Σέρρες, Ελλάδα, η οποία είναι η κύρια και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, https://logotherapeiaserres.gr (άλλως αποκαλούμενος ως ο «ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες που χρησιμοποιείται από το https://logotherapeiaserres.gr προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι έχετε λάβει γνώση και ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου (αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις,κλπ.) προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Λογοθεραπείας Σαββαΐδου Αικατερίνη σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να παράσχετε στο Κέντρο Λογοθεραπείας Σαββαΐδου Αικατερίνη τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στη διεύθυνση savvaidou_kat@yahoo.gr:

  1. Mια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος,
  2. Μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
  3. Μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση,
  4. Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας,
  5. Μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από το δικαιούχο του εμπορικού σήματος,
  6. Μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από εσάς ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος.

To περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα – διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική ιδιοκτησία του https://logotherapeiaserres.gr ανήκουν στην εταιρεία Κέντρο Λογοθεραπείας Σαββαΐδου Αικατερίνη. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του https://logotherapeiaserres.gr , με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου/εικόνας, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται από το όνομα της σελίδας (Σαββαΐδου Αικατερίνη – Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Ειδική Διαπαιδαγώγηση – Σέρρες) και τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο  https://logotherapeiaserres.gr

Ειδικά για τα rss feed μας, τονίζεται ότι διατίθενται από το https://logotherapeiaserres.gr προς τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Η εμπορική χρήση του περιεχομένου ή/και των rss feed μας απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), download, διαμόρφωση, τροποποίηση των rss feed μας, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Ρητά απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση του περιεχομένου του https://logotherapeiaserres.gr ή/και των rss feed μας ως μέσο για την πώληση παντός είδους.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων ή/και των διακριτικών γνωρισμάτων του https://logotherapeiaserres.gr χωρίς την άδεια απο το Κέντρο Λογοθεραπείας Σαββαΐδου Αικατερίνη. 

Οι παρόντες όροι χρήσης, των οποίων δια της αποδοχής σας ρητά δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Κέντρου Λογοθεραπείας Σαββαΐδου Αικατερίνη όσον αφορά τη χρήση του https://logotherapeiaserres.gr.