Η Φιλοσοφία Μας

Η Φιλοσοφία Μας

Η φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας με κοινό στόχο την εξέλιξη του κάθε περιστατικού. Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης παρέχοντας προσεκτική προσέγγιση στις ανάγκες των περιστατικών μας. Οργανώνουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβαση, έπειτα από την  αξιολόγηση και τη συλλογή  των απαραίτητων πληροφοριών με σκοπό την αποτελεσματική παρέμβαση για το κάθε περιστατικό.

Μετά το πέρας κάθε συνεδρίας παρέχεται ενημέρωση για την θεραπευτική παρέμβαση, την αποτελεσματικότητα της σε σχέση με τον επιθυμητό στόχο της συνεδρίας καθώς επίσης και συμβουλευτική. Προτεραιότητα μας είναι η επίτευξη και διατήρηση του επιθυμητού στόχου που έχουμε θέσει από κοινού.