Γράψε τον αριθμό που λείπει

Γράψε τον αριθμό που λείπει Φύλλα εργασίας με προσθέσεις, συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει από την πράξη. Για να τα κατεβάσετε πατήστε ΕΔΩ και είστε έτοιμοι για εκτύπωση και εξάσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο είναι το επόμενο γράμμα.

Ποιο είναι το επόμενο γράμμα. Φύλλα εργασίας για  την συμπλήρωση των γραμμάτων που λείπουν στην ακολουθία. Γράψε το γράμμα που λείπει! Για να τα κατεβάσετε πατήστε ΕΔΩ και είστε έτοιμοι για εκτύπωση και εξάσκηση.

Διαβάστε περισσότερα