Το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά αρκετές φορές ο τυπικός τρόπος μάθησης δεν είναι βοηθητικός, καθώς δεν παρέχει κίνητρα και ερεθίσματα στο παιδί, με αποτέλεσμα να είναι ανιαρός. Το παιχνίδι θεωρείται η βάση για την κατανόηση του κόσμου και βοηθά στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Μέσω του παιχνιδιού το παιδί κατανοεί πιο αποτελεσματικά και κατακτά περισσότερες δεξιότητες.