Ο εργοθεραπευτής θα βοηθήσει ένα παιδί με Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα έτσι ώστε να ρυθμίσει την κινητικότητα του, να οργανώσει το χρόνο του, να αυξήσει την ικανότητα συγκέντρωσης με τις κατάλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι ευχάριστες προς το παιδί καθώς γίνονται πάντα μεσω του παιχνιδιού.