Ο χρόνος διάρκειας της λογοθεραπευτικής παρέμβασης ποικίλει καθώς επηρεάζεται άμεσα από το ίδιο το περιστατικό και το είδος της διαταραχής. Βέβαια, από τις αρχικές συνεδρίες θα παρατηρήσετέ βελτίωση αλλά και μια σταθερή εξέλιξη στην πορεία των συνεδριών.