• Μπαίνετε στο  https://www.eopyy.gov.gr/
  • Επιλέγετε       «Φάκελος Ασφάλισης Υγείας»
  • Συνδέεστε με κωδικούς TAXIS και θα σας ζητήσει επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ σας.
  • Στην αναζήτηση ΑΜΚΑ βάζετε το ΑΜΚΑ του παιδιού και πατάτε το κουμπί της αναζήτησης.
  • Επιλέγετε την ένδειξη «γνωματεύσεις».
  • Έπειτα σας εμφανίζει τη παρακάτω σελίδα.
  • Πηγαίνετε τέρμα κάτω και βρίσκετε τη μπάρα και τη μετακινείτε δεξιά ώστε να φανεί και το υπόλοιπο κομμάτι του πίνακα.  Πατάτε το σήμα του εκτυπωτή.
  • Σας ανοίγει την γνωμάτευση και έπειτα πατάτε λήψη.
Κοινοποιήστε :