Πρόγραμμα Προετοιμασία για Α’ δημοτικού

Το Πρόγραμμα Προετοιμασία για Α’ δημοτικού απευθύνεται σε παιδιά που πηγαίνουν μεγάλα νήπια. Σκοπός μας είναι η προετοιμασία του παιδιού για το δημοτικό τόσο σε γνωστικό όσο και σε συμπεριφορικό υπόβαθρο.Το παιδί θα μάθει να γράφει όλα τα γράμματα του αλφάβητου, θα κατακτήσει την έννοια της φωνολογικής ενημερότητας, θα κατανοήσει τη διαδικασία της ανάγνωσης, θα μάθει να συσχετίζει τους αριθμούς με τις ποσότητες αντικειμένων, θα καλύψει τυχόν κενά στις προμαθηματικές έννοιες, θα μάθει να ακολουθεί τους κανόνες και όλα αυτά μέσα από το παιχνίδι!!!!!