Με βάση τα ηλικιακά ορόσημα, σε κάθε ηλικία το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα στάδια της φυσιολογικής ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας. Αν παρατηρήσετε ότι δεν έχει επιτύχει την κατάκτηση κάποιων φωνημάτων τότε θα μπορούσατε να κάνετε μια αξιολόγηση για να κριθεί αν χρειάζεται λογοθεραπευτική παρέμβαση.