Ομαδικά Προγράμματα

Δημιουργούμε εσωτερικά και εξωτερικά προγράμματα έως τριών ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά και στοχοθεσία , με σκοπό την ανάπτυξη του λεξιλογίου, της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας, της συμπεριφοράς και της ανεξάρτητης κοινωνικής συνδιαλλαγής.