Παιδιά με διαταραχές στον λόγο είναι πιθανό να εμφανίσουν δυσκολίες στην σχολική τους επίδοση. Ενδέχεται να  δυσκολευτούν με την ανάγνωση, στην κατανόηση, στην απόδοση του νοήματος ενός κειμένου, στην οργάνωση του γραπτού λόγου. Οι πιθανότητες εμφάνισης αυτών των δυσκολιών μειώνονται, αν αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι διαταραχές λόγου και ομιλίας.