Μέθοδοι

Οι θεραπευτικές μέθοδοι είναι αναγνωρισμένες και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Πρόκειται για κάποια ειδικά δομημένα προγράμματα παρέμβασης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαταραχών και έχει αποδειχθεί ότι φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιούνται κατά περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο να εφαρμοστεί. Το θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε περιστατικού όπως έχουν προκύψει από την αξιολόγηση και τη λήψη του ιστορικού, σεβόμενη πάντα την διαφορετικότητα και τον ρυθμό του περιστατικού.

O.P.T.

Α.Β.Α.

P.E.C.S.

SI.MA.TA.

T.E.A.C.C.H.