Εργοθεραπεία Σέρρες

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που στόχο της έχει να προάγει, να αναπτύξει, να επαναφέρει και να διατηρήσει τις ικανότητες εκείνες προκειμένου το άτομο να φέρει εις πέρας όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και να προλαμβάνει τη δυσλειτουργία, να εξελίσσει δεξιότητες, και να παρεμποδίσει την απώλειά τους, έτσι ώστε το άτομο να είναι αυτόνομο και να μπορεί να πάρει μέρος σε σημαντικές ασχολίες για τον ίδιο. Οι εργοθεραπευτές είναι εκπαιδευμένοι να παρέχουν τις ειδικές υπηρεσίες τους σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν νοητικές, σωματικές και ψυχικές διαταραχές- δυσκολίες. Τα θεραπευτικά προγράμματα της εργοθεραπείας έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη χρήση της καθημερινής λειτουργικότητας προκειμένου να καλύπτουν τις απαιτήσεις του ατόμου στο προσωπικό, κοινωνικό, οικιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.

Το κέντρο μας εξειδικεύεται στις παρακάτω διαταραχές:

Εγκεφαλική παράλυση και άλλες νευρομυϊκές παθήσεις

Αναπτυξιακή  καθυστέρηση

Νοητική υστέρηση

Διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Σύνδρομο Asperger

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά

Διάφορα σύνδρομα

Δυσλειτουργία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία)