Δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας COVID-19.

Το Κέντρο λογοθεραπείας Σαββαΐδου Αικατερίνης αντιλαμβανόμενο των νέων μέτρων προστασίας  έναντι της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και θέλοντας να διατηρήσει την εξυπηρέτηση των πελατών του σε υψηλό επίπεδο, προσφέρει δωρεάν τα μέσα ατομικής προστασίας πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίας.

Κοινοποιήστε :