Καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται δωρεάν αξιολογήσεις λογοθεραπείας στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού ή ηλεκτρονικού ραντεβού μεσώ της ειδικής εφαρμογής του site μας .  Αφορά παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, άρθρωσης, σίτισης, μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με σταθμισμένα τεστ αλλά και άτυπα τεστ για την ολοκλήρωση της κλινικής εικόνας κάθε περιστατικού.Η παρουσία του γονέα/φροντιστή κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη ιστορικού στο κάθε περιστατικό