Διαδικτυακή Λογοθεραπεία

Με την χρήση βιντεοκλήσεων πραγματοποιούνται  συνεδρίες λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες λογοθεραπείας. Οι θεραπείες εκτελούνται υπό την καθοδήγηση μας με ταυτόχρονη βοήθεια των γονέων ή των συνοδών.Η διαδικασία χωρίζεται σε δυο μέρη την κλινική εκτίμηση και την κλινική θεραπεία. Η πρώτη εκτιμά την κατάσταση του κάθε περιστατικού , ενώ η δεύτερη την απαιτούμενη θεραπεία .

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε  μέσω της διαδικτυακή λογοθεραπεία είναι :

Διαταραχές Φωνής

Διαταραχές του Λόγου

Διαταραχές Ομιλίας

Μαθησιακές δυσκολίες

Συμβουλευτική γονέων.

 

Συνδεθείτε στο προφίλ μας στο skype