Αναπτυξιακή Καθυστέρηση

Αναπτυξιακή Καθυστέρηση

Το κάθε παιδί μεγαλώνει και μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και το εύρος του φυσιολογικού είναι αρκετά μεγάλο. Είναι χρήσιμο, όμως, να γνωρίζετε τα σημάδια και  ότι το παιδί σας μπορεί να μην έχει τις ικανότητες που έχουν τα περισσότερα άλλα παιδιά στην ηλικία του. Οι γιατροί αυτά τα προβλήματα τα ονομάζουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις.

Πολλές καθυστερήσεις δεν είναι σοβαρές και τα περισσότερα παιδιά μπορούν να τις καλύψουν, ειδικά όταν λαμβάνουν πρόωρη θεραπεία. Το σημαντικό  είναι να παρέχετε στο παιδί σας τη βοήθεια που χρειάζεται μόλις νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εάν αναρωτιέστε μήπως το παιδί σας είναι πιο πίσω στη συναισθηματική, ψυχική ή σωματική του ανάπτυξη, μην περιμένετε. Μιλήστε αμέσως με τον γιατρό του.

Τι είναι η αναπτυξιακή καθυστέρηση ;

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι. Τα παιδιά ενδέχεται να έχουν δυσκολίες με:

Το λόγο ή την ομιλία

Στις  κινητικές δεξιότητες

Στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες

Στις δεξιότητες σκέψης

Αυτές οι δυσκολίες είναι οι πιο κοινές στις αναπτυξιακές καθυστέρησεις. Μοιάζουν, αλλά είναι διαφορετικοί τύποι προβλημάτων. Ομιλία σημαίνει ήχοι που προέρχονται από το στόμα ενός ατόμου. Τα παιδιά που έχουν καθυστέρηση στην ομιλία μπορεί να τραυματίζουν ή να δυσκολεύονται να μιλήσουν με τον σωστό τρόπο.

Ο λόγος αναφέρεται στις έννοιες των ήχων και των χειρονομιών. Τα παιδιά με προβλήματα λόγου μπορεί να έχουν πρόβλημα να εκφράσουν ή να κατανοήσουν άλλους.

Πιθανές αιτίες. Μια καθυστέρηση σε αυτές τις δεξιότητες μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους, όπως:

Προβλήματα με τη ομιλία του παιδιού ή της στοματικής κοιλότητάς του, γεγονός που δυσχεραίνει τη δημιουργία ήχων και λέξεων

Απώλεια ακοής. Τα παιδιά που έχουν πάρα πολλές μολύνσεις των αυτιών μπορεί να έχουν προβλήματα ακοής.

Μια μαθησιακή δυσκολία.

Μία αναπτυξιακή διαταραχή, όπως εγκεφαλική παράλυση ή διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.