Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η λειτουργία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και οργανώνει κατάλληλα τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον και το σώμα μας.Η ικανότητα του εγκεφάλου να προσλαμβάνει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει σωστά τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε μας καθιστά ικανούς να ανταποκρινόμαστε και να αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον.Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζεται κυρίως σε τρεις βασικές αισθήσεις, την απτική, την αιθουσαία και την ιδιοδεκτική. Η διασύνδεσή τους αρχίζει να σχηματίζεται πριν τη γέννηση και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.

Δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης

Τα παιδιά εμφανίζουν διάφορες συμπεριφορές οι οποίες είναι απόρροια δυσκολιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης.Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι οι εξής:

 • Πέφτει και σκοντάφτει πολύ εύκολα
 • Συνεχώς του πέφτουν τα πράγματα και τα χάνει εύκολα
 • Είναι γενικά αποδιοργανωμένο και φαίνεται να επικρατεί μια χαοτική κατάσταση στην ζωή του
 • Είναι αδέξιο και οι κινήσεις του είναι ασυντόνιστες και φαίνεται να κινείται με παράξενο τρόπο
 • Διασπάται εύκολα η προσοχή του
 • Έχει ελάχιστη διάρκεια προσοχής
 • Δεν έχει αντοχή στο στρες
 • Αναστατώνεται και συγχύζεται εύκολα και χωρίς προφανή για εμάς αιτία
 • Δείχνει απέχθεια στο άγγιγμα ή αναζητά έντονα το άγγιγμα, το αγκάλιασμα και την σωματική επαφή με τους άλλους
 • Είναι υπέρ- δραστήριο, υπέρ- κινητικό ή το ακριβώς αντίθετο φαίνεται σα “ληθαργικό”
 • Σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη συνήθως συναντάμε Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά)
 • Παρουσιάζει δυσκολίες στον προφορικό λόγο