Ένωσε τα αντικείμενα με τα αντίστοιχα σχήματα

Ένωσε τα αντικείμενα με τα αντίστοιχα σχήματα.

Έτοιμα φύλλα εργασίας για την οπτική αντίληψη και ταύτιση σχημάτων. Για να τα κατεβάσετε πατήστε ΕΔΩ και είστε έτοιμοι για εκτύπωση και εξάσκηση.

Κοινοποιήστε :